Zarządzanie danymi klientów: CRM, DMP, CDP. Różnice i zalety dla Twojej firmy.

Zarządzanie danymi klientów jest niezbędne do tworzenia dobrych strategii biznesowych. Z tego powodu pojawiło się kilka systemów i platform, które pomagają w przechwytywaniu i interpretacji tych danych, umożliwiając działania sprzedażowe, marketingowe i komunikacyjne. Mając na uwadze ten scenariusz, opowiemy o systemach CRM, DMP i CDP, wyjaśniając ich główne różnice, zalety i zastosowania.

Co to jest CRM?

CRM (skrót od Customer Relationship Management) to system zarządzania relacjami, którego celem jest pozyskiwanie nowych klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu tych już pozyskanych przez firmę. W tym kontekście wykorzystuje różne narzędzia komunikacji i marketingu, takie jak e-maile, wysyłanie wiadomości przez aplikacje i inne.
W skrócie, głównym celem CRM jest zapewnienie optymalnego doświadczenia klienta, aby zwiększyć szanse na sukces sprzedaży. Aby osiągnąć ten cel, zespoły CRM wymieniają się informacjami z zespołami sprzedaży, kwalifikując i pielęgnując leady firmowe. Wśród zalet wdrożenia CRM w firmach należy wymienić: poprawę produktywności zespołów, ponieważ system pozwala na tworzenie etapów od pozyskiwania leadów do sprzedaży posprzedażowej; integrację między zespołami; możliwość rejestrowania wszystkich interakcji, jakie organizacja przeprowadziła ze swoimi klientami.

Co to jest DMP?

DMP (skrót od Data Management Platform) to platforma zarządzania danymi, która pozwala na ujednolicenie informacji z różnych źródeł w celu przedstawienia ich w zorganizowany i usystematyzowany sposób. W tym sensie DMP oferuje możliwość jednoczesnej analizy danych pochodzących z różnych punktów styku organizacji, takich jak strony internetowe, aplikacje, dane CRM i inne. Pozwala to firmie na tworzenie zintegrowanych i podzielonych na segmenty strategii komunikacyjnych.
W praktyce DMP jest wykorzystywany głównie w programmatic media buying do tworzenia segmentów odbiorców w celu zdefiniowania odbiorców reklam online. Obecnie można jednak dostrzec, że platforma ta pomaga rozszerzyć wizję firmy w odniesieniu do zachowań jej konsumentów. W związku z tym, DMP pracuje nad tworzeniem segmentów odbiorców firmy, odróżniając się od systemu CRM, który oferuje usługę utrzymywania relacji z klientami.

Co to jest CDP?

CDP (skrót od Customer Data Platform) jest platformą, która jest podobna do DMP, ale ma dodatkowe funkcje, które robią różnicę, jeśli chodzi o zarządzanie informacjami o klientach. Podobnie jak DMP, CDP ma za zadanie gromadzić wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, zbierając dane z różnych źródeł własnych, takich jak strony internetowe, blogi i aplikacje, a także ze źródeł zewnętrznych, takich jak sieci społecznościowe i reklamy.
Choć obie platformy mają cechy wspólne, CDP różni się tym, że oferuje możliwość agregacji zebranych danych do poszczególnych klientów, tworząc unikalny profil klienta z imieniem i nazwiskiem. W tym sensie platforma umożliwia tworzenie spersonalizowanych, zorientowanych na zainteresowania akcji dla konkretnych, niezgrupowanych klientów.

Która opcja jest najlepsza dla Twojej firmy?

Wśród nich wszystkich najbardziej wyróżnia się CRM, który koncentruje się na relacjach między organizacją a jej potencjalnymi klientami i klientami. Jest to najlepsza alternatywa dla tych, którzy potrzebują zoptymalizować pracę swojego zespołu sprzedażowego poprzez stworzenie strategii opartej na interakcjach z firmami.
Platformy DMP i CDP są już ukierunkowane na reklamę i są bezpośrednio związane z obszarami marketingu i komunikacji. W związku z tym są one dobrym rozwiązaniem do tworzenia spersonalizowanych i ukierunkowanych kampanii. Oba pomagają w zbieraniu informacji o klientach, ale należy pamiętać, że DMP pozyskuje anonimowe dane do budowy segmentu odbiorców, a CDP oferuje widoczne dane do odczytania konkretnego profilu klienta.