Na czym polega zgrzewanie garbowe i gdzie można je wykorzystać?

Garbowe zgrzewanie jest jednym z rodzajów zgrzewania oporowego. Podczas procesu zgrzewania garbowego wykorzystywane są części lub całe konstrukcje o odpowiednich kształtach, aby wytworzyć punktowe styki. Styki powinny być pojedyncze oraz jednocześnie niewielkie i tym samym mało zauważalne. Jednocześnie utworzone styki służą do skoncentrowania prądu w trakcie procesu zgrzewania. 

Jak przebiega proces zgrzewania?

Zgrzewanie garbowe wykonuje się z użyciem drutów, które należy nachylić pod właściwym kątem do wybranej powierzchni. Najlepszy jest kąt prosty liczący 90 stopni. Na całej powierzchni zgrzewania wytwarzają się tak zwane garby. Wspomniane garby mogą przybierać różne formy. Między innymi mogą to być wgłębienia o okrągłym kształcie lub podłużne grzbiety. Podczas pzepływania prądu w miejscach styku wytwarza się ciepło, dzięki któremu garby zaczynają się nieco zapadać, a następnie powstają zgrzeiny garbowe.

Dlaczego warto zdecydować się na ten rodzaj zgrzewania?

Przebieg samego procesu zgrzewania różni się nieznacznie od punktowego. Różnicą jest jedynie możliwość jednoczesnego wytwarzania zgrzein w wielu miejscach. Zgrzewanie garbowe zamiast jednej zgrzewarki w wybranym miejscu wykorzystuje wiele garbów lub części rozmieszczonych na wybranych powierzchniach. Dzięki temu sam proces zgrzewania jest bardziej efektywny oraz wydajny. W trakcie zgrzewania należy oczywiście wciąż kontrolować takie rzeczy jak płynność, konsystencję występów, a także kontrolować utrzymywanie prawidłowych poziomów.

Jak nie popełnić błędów podczas zgrzewania?

Garbowe zgrzewanie wykonane nieprawidłowo i bez właściwej kontroli może zakończyć się powstaniem wypływek lub też odprysków. Przede wszystkim należy kontrolować poziomy podczas zgrzewania. Jeśli nie wszystkie punkty będą odpowiednio w tym samym czasie zgrzewane i za pomocą jednakowego nacisku to cała powierzchnia będzie wyglądać po prostu źle. Z kolei materiał, na którego powierzchni miało być wykonane zgrzewanie nie będzie się do niczego nadawał. Bezwględnie należy również kontrolować kształty i rozmiary garbów, a także czas przeznaczony na każdy z etapów procesu. Jeśli garby nie będą odpowiednio długo nagrzewane to wytworzone ciepło może nie być wystarczające.

Wykorzystanie i inne informacje

Zgrzewanie garbowe można z powodzeniem zastosować w przypadku różnego rodzaju śrub, nakrętek oraz metalowych blach. Elementy o kształcie rurowym lub prętowatym, jak i druty krzyżowe również moga być poddawane zgrzewaniu garbowemu. Aby zgrzewanie zostało wykonane w pełni prawidłowo należy wykorzystać najwyższej jakości sprzęt. Zgrzewanie jest procesem wymagającym ogromnej staranności, dlatego najlepiej gdy wykonywane jest przez osoby z ogromną wiedzą praktyczną i sporym doświadczeniem. Proces zgrzewania przebiegnie wtedy we właściwym tempie oraz z oczekiwaną wydajnością, pozwalającą na zgrzanie wielu elementów w stosunkowo krótkim czasie przez zbędnego przedłużania.